Công bố giá dịch vụ Social Media marketing

Tiếp thị qua Mạng xã hội : Ngân sách được tính như sau

FACEBOOK
+ Tạo Fanpage , design ấn tượng : 2 Triệu/
+ Thiết kế cover cho từng chiến dịch : 1 triệu
+ tạo FAN tương tác : 5000 VND/ 1 fan
+ Quản lý fanpage : 3 triệu. tháng, đảm bảo có 30 post/ tháng, 300 like, 100 comments
+ Tạo Application tăng like : Liên hệ (2000 VND/fans)

YOUTUBE :
+ Tạo kênh video ấn tượng : 1 triệu
+ Upload viral video lồng quảng cáo của Brand company : 500K/ video
+ Mời subscriber : 10000 VND/ đăng ký
+ Tăng view video : Tùy theo Brand, giá từ 100 VND/ view – 500 VND/ view
FORUM SEEDING :

+ Xem forum seeding.net cho chiến dịch lớn/ thương hiệu lớn, có yêu cầu chỉ định forum và là trong top 50 forum Việt nam
+ Forum post cho thương hiệu nhỏ, không chỉ định forum : 8000 VND/ post. (Nội dung giống nhau cho mỗi post) và 10.000VND/ post cho nội dung khác nhau/ post

Leave A Comment

All fields marked with an asterisk (*) are required