Đội ngũ chuyên gia

CEO

Tuấn Hà

Chủ tịch Vinalink Media - 20 năm kinh nghiệm Digital Marketing

SEO Manager

Tiến Hà

Trưởng phòng SEO Vinalink Giảng viên Vinalink Academy

Ads Manager

Thành Trung

Vinalink Ads Manager, Giảng viên Vinalink Academy

TOOL EXPERT

Tuấn Vũ

Marketing Tool Expert