tuấn vũ vinalink

– Chuyên gia Google Adwords.
– 6 năm kinh nghiệm thực hiện các chiến dịch Google Adwords.
– Giảng viên khóa Google Ads, Digital Marketing tại Vinalink.