EMAIL MARKETING

Làm email marketing hiệu quả – Các thuật nuôi dưỡng theo mô hình AIDA (InfoGraphics)

Hướng dẫn các bạn làm email marketing hiệu quả qua chiến lược nuôi dưỡng khách hàng mục tiêu sử dụng phần mềm chuyên dụng và chiến lược nội dung bài bản nhất hiện nay bằng 1 Infographics rất đầy đủ của HatchBuch biên soạn. Chúng ta không thể chỉ Spam [...]

Read More