Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Mô hình Marketing Mix – 4P-4C-4E là gì

Trong Marketing hiện đại thì Chiến lược marketing tích hợp/ hỗn hợp đó là một chiến lược bao gồm sản phẩm giá cả kênh phân phối và hóa các hoạt động quảng bá truyền thông \

Hình ảnh ở đây cho thấy với mô hình marketing hỗn hợp này đã được hiện đại hóa Bằng các mô hình 4C và 4 e mới và để tìm hiểu xem mô hình 4C và 4 e bao gồm những thành tố nào thì chúng ta có thể xem sơ đồ ở bên dưới để chúng ta tìm hiểu các khái niệm cụ thể. Bấm vào ảnh để xem cho rõ