Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Tải full slide – Marketing Stratergy

Tải full slide – Marketing Stratergy được thầy Tuấn Hà soạn kỳ công và giải thích khá rõ nét về quy trình chiến lược Marketing đến thực thi

Marketing Digital – Từ chiến lược tới thực thi PDF

Các bạn tải SLIDE bên dưới

Summary
product image
Aggregate Rating
5 based on 1 votes
Brand Name
Vinalink
Product Name
Chiến lược Marketing đến thực thi
Price
VND 199000
Product Availability
Available in Stock

Attachments