Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

[Báo cáo] Xu hướng ứng dụng Di động 2021

Sự bùng phát COVID-19 đã đảo chiều sự tăng trưởng của nhiều nền kinh tế trên toàn thế giới, nhưng có một nền kinh tế đã cho thấy khả năng phục hồi phi thường: Nền kinh tế dựa trên ứng dụng.

Báo cáo Xu hướng Ứng dụng 2020-21 mới được phát hành của Adjust phân tích các xu hướng dài hạn của Nền kinh tế dựa trên ứng dụng, bao gồm các thông tin chiều sâu có giá trị về mức độ ảnh hưởng của COVID-19 đến ngành. Dữ liệu cho thấy nhiều ngành ứng dụng có lượt cài đặt và phiên truy cập tăng trong năm 2020, đáng chú ý nhất là ở các ngành Kinh doanh, Ăn uống và Game.

Báo cáo còn nêu bật các xu hướng chắc chắn sẽ tác động đến ứng dụng của bạn ở mọi cấp độ, cũng như các điểm chuẩn quan trọng cho phép bạn đánh giá hiệu quả hoạt động. Để nhận được bản sao miễn phí của báo cáo, bấm vào file đính kèm dưới đây để tải

Attachments