Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Báo cáo tài nguyên Internet Việt Nam 2020

Báo cáo tài nguyên Internet Việt Nam 2020

Hướng tới kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) (28/4/2000 – 28/4/2020) – đơn vị trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện chức năng quản lý và thúc đẩy việc đăng ký sử dụng tài nguyên Internet tại Việt Nam, Trung tâm Internet Việt Nam xây dựng “Báo cáo tài nguyên Intenet Việt Nam 2019” – ấn phẩm đặc biệt giới thiệu tới quý độc giả bức tranh toàn cảnh về sự phát triển tài nguyên Internet tại Việt Nam trên chặng đường 20 năm.

“Báo cáo tài nguyên Internet 2019” sẽ giúp ích cho các cơ quan quản lý nhà nước trong quá trình tham khảo thông tin, thực thi chính sách; giúp cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân nắm bắt được tình hình, phân tích xu hướng phát triển tài nguyên Internet tại Việt Nam, phục vụ cho hoạt động và công tác chuyên môn của mình.

Văn phòng Hiệp hội Internet Việt Nam trân trọng gửi đến quý Hội viên, doanh nghiệp bản “Báo cáo tài nguyên Internet 2019” theo như file đính kèm.

Báo cáo tài nguyên Internet Việt Nam 2020

Attachments