Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Thevuon – Coworking Space events đầu tiên tại Việt Nam

Các lớp học tại Hà Nội

Thevuon tại D2 Giảng võ là mô hình co-working Space events đầu tiên tại Việt Nam với 1000m2 sự kiện từ 10-200 chỗ – Xem chi tiết tại website sau

Summary
Cho thuê sự kiện hội thảo và lớp học
Service Type
Cho thuê sự kiện hội thảo và lớp học
Provider Name
Thevuon,
D2 Giảng Võ Hà Nội,Hanoi,Hanoi- Telephone No.02422139333
Area
Ba Đình - Hà Nội
Description
Mô hình co-working Space events đầu tiên tại Việt Nam

Contact