Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Livestream chuyên nghiệp

Hiện nay Livestream là một phương pháp sản xuất content rất tốt, nó sẽ tăng được hiệu ứng lan truyền, đăng ký vào Kênh và bán được hàng rất ổn.

Tuy nhiên nếu chỉ dùng sẵn các ứng dụng Livestream của Facebook, Youtube thì hiệu quả rất kém do nó không đáp ứng được các tiêu chí sau :

+ Livetream được Slide bài giảng
+ Livestream được cùng nhiều diễn giả từ nhiều Camera các nơi trên Thế giới
+ Livestream được cùng 1 lúc lên các Fanpage, Group, Profile khác nhau
+ Livestream được cùng 1 lúc lên website, Youtube, Facebook
+ Livestream gom được comments từ nhiều kênh về 1 nơi
+ Bắn lofgo như VTV
+ Chạy chữ quảng cáo
+ Tạo khung nhận diện thương hiệu
+ Đưa comments lên màn hình livestream
+ Đặt hình nền chờ sẵn
+ Phát chèn video quảng cáo vào livestream
+ Phát phim , Bóng đá
+ Đặt sẵn lịch Livestream lên Facebook , Youtube

Hãy xem video hướng dẫn sử dụng phần mềm Livestream chuyên nghiệp nhất hiện nay : StreamYard.com