Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Khóa học Giám đốc Marketing online – Digital Marketing chuyên nghiệp

Khóa học Giám đốc marketing online hay Trưởng phòng marketing online ra đời nhằm đáp ứng một nghề rất mới : Quản lý toàn bộ hoạt động Marketing online của Doanh nghiệp hay còn gọi là Digital Marketing Leader hoặc Digital Marketing Manager.

Vinalink Academy là đơn vị tiên phong tại Việt Nam về Digital marketing nhiều năm qua đã cũng là đơn vị tiên phong tại Việt Nam tổ chức ra khóa học này – Khóa học chuyên nghiệp nghề Marketing online hay Giám đốc Marketing online !

Hiện nay các đơn vị từ lớn đến nhỏ rất thiếu người nắm vững về Marketing online tầm chuyên sâu nâng cao, có khả năng tự lập Plan Marketing online theo chiến lược Marketing tổng thể của Doanh nghiệp và phân bổ, hoạch định, triển khai, giám sát, đo lường hiệu quả mọi chiến dịch từ Truyền thông thương hiệu trên online tới các hoạt động tăng sales online (Performance Ads campaign) một cách bài bản.

90% những người làm marketing online hiện nay là chỉ hiểu biết về công cụ như Google, Facebook hay email nhưng lại thiếu khả năng về Marketing chiến lược hay thực thi tổng thể và 80% những người giỏi về Marketing chiến lược thì lại thiếu hiểu biết về Marketing online và công cụ.

Những ai cần học khóa học này ?

☞ Người am hiểu về Marketing chiến lược nay muốn hiểu sâu về Online marketing
☞ Người đã hiểu về công cụ quảng cáo Facebook, Adwords, SEO… nay muốn lên vị trí Giám đốc marketing online.
☞ Người giỏi về content nay muốn nâng cao lên tầm Giám đốc sáng tạo và muốn đi sâu thêm về công cụ và chiến lược.
☞ Giám đốc doanh nghiệp nhỏ muốn tự mình triển khai các hoạt động Marketing online
☞ Người muốn am hiểu hết và thật sâu về Digital marketing để làm vị trí cao hơn tại các Công ty và tập đoàn lớn.
☞ Các agency về digital marketing muốn nâng cao trình độ cho nhân viên