Chiến lược kinh doanh – Lập kế hoạch chiến lược Kinh doanh hoàn hảo

Chiến lược kinh doanh là gì? : Là kế hoạch tổ chức thực hiện hoạt động của doanh nghiệp để tạo ra một chu trình khép kín từ nghiên cứu, sản xuất, phân phối, quan hệ khách hàng, tìm kiếm thị trường, xây dựng lực lượng và nguồn lực cũng như tổ chức thực hiện cho tất cả các bộ phận cùng tham gia hoạt động tìm kiếm lợi nhuận lâu dài cho doanh nghiệp.

Toàn cảnh về mô hình Chiến lược kinh doanh bao trùm các chiến lược như : Chiến lược Cạnh tranh, Marketing, Thương hiệu, Truyền thông, nhân sự, tài chính, hoạt động, phân phối, quảng cáo, PR…..

 1. Nhiệm vụ và sứ mệnh kinh doanh :  *Xác định nhiệm vụ và sứ mệnh *Mô hình kinh doanh: -Các hình thức: mua lại, cấp phép hoặc hợp tác nếu cần  *Chiến lược thâm nhập thị trường : -Các rào cản cần vượt qua -Các chiến lược thay thế
 2. Mục tiêu và phân khúc thị trường :  *Phân khúc thị trường *Nhận dạng khách hàng và phân khúc thị trường *Xác định vấn đề lý tính và cảm tính của khách hàng (tiếng nói của khách hàng).
 3. Môi trường cạnh tranh :  * Nhận diện hình ảnh và hồ sơ của :  *Đối thủ cạnh tranh trực tiếp (SWOT) *Đối thủ cạnh tranh gián tiếp (SWOT).
 4. Xây dựng bộ lợi ích để đáp ứng chào hàng : *Chú trọng nhu cầu  – vấn đề của khách hàng cần phải quyết, *Mô tả chào hàng – các lợi ích lý tính và cảm tính (thập đại lợi ích) *Chiến lược giá và giá trị  *Thực hiện/thử nghiệm.
 5. Chiến lược và định vị thị trường :  * Định vị  lợi ích lớn nhất (unique selling proposition – USP) *Chiến lược thương hiệu *Chiến lược thâm nhập thị trường  -Các rào cản chính -Các chiến lược thay thế  -Các mục tiêu
  *Các yếu tố thành công.
 6. Chiến lược bán hàng và Truyền thông :  *Chiến lược sale và kênh bán hàng *Tổ chức lực lượng bán hàng *Đo  lường và các biện pháp tăng doanh thu *Chiến lược quảng cáo và xúc tiến thị trường. * Chiến lược Content mar * Chiến lược đòn bẩy PR * Chiến lược CRM và Wom.
 7. Tung sản phẩm :  *Các cột mốc và khung thời gian  *Rủi ro và khó khăn có thể xảy ra  *Các yếu tố thành công chính *Kế hoạch thực hiện marketing (Marketing Action Plan – MAP).
 8. Tổ chức và cách thức hoạt động :  *Cấu trúc tổ chức  *R&D và mô hình hoạt động -Mô hình liên kết dọc -Tự làm hay thuê ngoài *Nguồn nhân lực  *Cách quản lý và văn hóa *Hệ thống và quá trình kinh doanh.
 9. Phân tích tài chính :  *Mô hình tài chính -Cấu trúc chi phí  -Lợi nhuận và doanh thu dự kiến trên từng phân khúc thị trường *Các yêu cầu đầu tư và các kế hoạch tài chính.

Các bạn Tải luôn tài liệu cấu trúc Kinh doanh tại đây >> 

BẤM TẢI

 

Leave A Comment

All fields marked with an asterisk (*) are required