Ý tưởng truyền thông – tiếp thị độc đáo : 100 ý tưởng dễ làm ở Việt nam

Khi làm marketing tiếp thị ai cũng cần phải có được 1 ý tưởng Big idea độc đáo để giảm chi phí truyền thông xuống thấp nhất nhưng vẫn đạt được mục tiêu truyền thông là KPI và thông điệp.

Các bước lập kế hoạch truyền thông bao gồm

  • Xác định khách hàng mục tiêu và mục tiêu chiến dịch cần đạt
  • Xây dựng sản phẩm mà khách hàng thấy trị giá để giải quyết vấn đề của họ
  • Xây dựng thông điệp Truyền thông điệp USP đến vơi khách hàng
  • Nghĩ ra ý tưởng truyền thông sáng tạo – Big Idea
  • Thiết kế kịch bản chi tiết cho hấp dẫn
  • Sản xuất, thực hiện các mẫu vật truyền thông để phù hợp với các kênh
  • Kế hoạch tích hợp kênh, media plan để truyền thông
  • Đo lường hiệu quả truyền thông

Phần ý tưởng Big idea là quan trọng và khó nhất khi làm truyền thông. Vinalink xin chia sẻ 100 cách sáng tạo truyền thông tiếp thị du kích dễ làm nhất cho doanh nghiệp Việt Nam ở slide sau – Link tải : Mar_Dukich_vinalink

1.Marketing du kích là gì?

2.Marketing du kích bắt đầu từ đâu? Doanh nghiệp nào nên sử dụng?

3.Đặc điểm của Marketing du kích, Sự khác biệt với Viral và emotional marketing

4.Mục tiêu của Marketing du kích

5.Các hình thức phổ biến

6.Lập kế hoạch marketing du kích

7. Case study

Link tải : Mar_Dukich_vinalink

  • Hiện nay Vinalink Hanoi và HCM có đều hàng tháng các lớp Sáng tạo Marketing du kích học 12 buổi để ra được 1 chiến dịch marketing sáng tạo với chi phí thấp.

Leave A Comment

All fields marked with an asterisk (*) are required